ROKOWANIA

Stan dziecka z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym, z punktu widzenia samego zespołu, powinien się poprawiać, a samo porażenie nie postępuje. Leczenie polega przede wszystkim na prowadzeniu intensywnej rehabilitacji. W przypadku jak stan dzieci jest bardzo ciężki, rehabilitacja daje bardzo powolne postępy. Jednak wykazanie dużej cierpliwości oraz angażując potężne środki finansowe w wielu przypadkach da efekty umożliwiające w przyszłości samodzielne funkcjonowanie człowieka z MPD.
Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych